Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok przedstawia wykonanie budżetu miasta za 2015 rok, które zamknęło się deficytem w kwocie 2.325.072 złote.