Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 108/g128/B/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 września 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Informacja Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budże

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku za I półrocze 2016 roku.

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku przedstawia wykonanie budżetu miasta...