Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 010/g128/D/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2017 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tczew na lata 2017-2030

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii planowanego sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2017 oraz planowanej kwoty długu Miasta Tczewa na lata 2017-2030.

Uchwała Nr 147/g128/F/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tczewa na lata 2017-2030

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tczewa na lata 2017-2030. Wytworzyła: Joanna Bielecka

Uchwała Nr 146/g128/P/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Tczewa na 2017 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii projektu uchwały budżetowej Miasta Tczewa na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Wytworzyła: Joanna Bielecka