Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 049/g128/R/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tczewa za rok 2016

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tczewa sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2016 rok.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok przedstawia wykonanie budżetu miasta za 2016 rok, które zamknęło się nadwyżką w kwocie 20.266.596 złote. R