Urząd Miejski w Tczewie

Rejestry i ewidencje zobacz archiwum »

Rejestr instytucji kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew:

  1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    - otwarty dostęp do zawartości rejestru
    - wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

 

Wytworzyła: Sylwia Olek –  Naczelnik Wydziału  Edukacji

 

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest przez Wydział Edukacji, pokój nr 34 ( II piętro ), ul. 30 Stycznia 1.

Data wytworzenia dokumentu: 10.10.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek – Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2012 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2229
01 października 2014 11:09 Danuta Petka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2014 11:08 Danuta Petka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2012 13:05 Agnieszka Przyłucka - Dodanie załącznika [rejestr_instytucji_kultury_gminy_miejskiej_tczew.pdf] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl