Rejestry i ewidencje (2003)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr wyborców

Rejestr wyborców prowadzony jest w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój nr 6 ( parter ), ul. 30 Stycznia 1.

Ewidencja ludności

Ewidencja ludności prowadzona jest w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój nr 6 ( parter ), ul. 30 Stycznia 1.

Ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest w Wydziale Rozwoju Miasta – / Biuro ds. Wspierania Przedsiębiorczości – budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 3/.

Gminna ewidencja zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie miasta Tczewa

Gminna ewidencja zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie miasta Tczewa prowadzona jest przez Konserwatora Zabytków Miasta Tczewa - budynek główny UM / parter /pokój nr 6.

Rejestr interpelacji i wniosków radnych

Rejestr interpelacji i wniosków radnych prowadzony jest w Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 18 ( I piętro ), ul. 30 Stycznia 1.

Rejestr przepisów gminnych

Rejestr przepisów gminnych - prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym i Kadr - budynek główny UM - pokój Nr 27-30.

Rejestr zarządzeń Prezydenta

Rejestr zarządzeń Prezydenta prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym i Kadr - budynek główny UM - pokój Nr 27-29

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym i Kadr - budynek główny UM - pokój Nr 27-29

Rejestr wniosków Komisji

Rejestr wniosków Komisji prowadzony jest w Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 18 ( I piętro ), ul. 30 Stycznia 1.

Rejestr uchwał Rady Miejskiej

Rejestr uchwał Rady Miejskiej prowadzony jest w Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 18 ( I piętro ), ul. 30 Stycznia 1.