Urząd Miejski w Tczewie

Podatki i opłaty zobacz archiwum »

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE w 2019 ROKU

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE w 2019 ROKU

 

Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.


Uchwała Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.


Uchwała Nr XXIII/181/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Uchwała Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa.


Uchwała Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie  Starego Miasta Tczewa.


Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa.


Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XXXIII/268/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XLVIII/390/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.


Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016r.  w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XXX/248/2017  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa.


Uchwała Nr XXX/247/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis.


Uchwała Nr XXXVII/332/2017 Rady Miejskie w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.


Uchwała Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis wraz z załącznikami


 

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

 

Wytworzyła: Marta Lipkowska

Zaakceptowała: Helena Kullas – Skarbnik Miasta

 

 

Uwaga!

 

Zasady składania deklaracji i  informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego roku 2019.

- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 stycznia 2019 r. do 1 czerwca 2019 r.  – podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji lub (i) informacji na wzorach formularzy wynikających ze stosowanych na terenie Gminy Miejskiej Tczew uchwał Rady Miejskiej
w Tczewie.

 

Zasady składania deklaracji i  informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za lata ubiegłe.

- Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego powstał w latach ubiegłych (poprzedzających rok 2019) podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji lub (i) informacji na wzorach formularzy wynikających ze stosowanych na terenie Gminy Miejskiej Tczew uchwał Rady Miejskiej w Tczewie.

 

 

Wytworzyła: Ewa Lewandowska

Zaakceptowała: Danuta Orlikowska  

 

 

 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. [183.31 KB]
Uchwała Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. [175.88 KB]
Uchwała Nr XXIII/181/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wraz z załącznikami. [3.12 MB]
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-4 – os prawne. Informacje dotyczące gruntów, budynków i budowli DN-4/A – os. prawne [203 KB]
Deklaracja na podatek rolny DR-4 - os. prawne [158.5 KB]
Deklaracja na podatek leśny DL-4 - os. prawne [115.5 KB]
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotycząca podatku od nieruchomości IN-1 - os. fizyczne [291.89 KB]
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 - os. fizyczne [846.05 KB]
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 - os. fizyczne [284.93 KB]
Uchwała Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa wraz z załącznikami [655.65 KB]
Uchwała Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa wraz z załącznikami [283.43 KB]
Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa. [188.43 KB]
Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. [101.33 KB]
Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. [68.21 KB]
Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. [183.89 KB]
Uchwała Nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. [158.33 KB]
Uchwała Nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami. [608.05 KB]
Uchwała Nr XXXIII/268/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem [679 KB]
Uchwała Nr XLVIII/390/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [66.47 KB]
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/390/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [112.89 KB]
Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami. [576.99 KB]
Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. [185.34 KB]
Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. [180.9 KB]
Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [180.67 KB]
Uchwała Nr XXX/248/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa. [183.59 KB]
Uchwała Nr XXX/247/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis. [181.96 KB]
Uchwała Nr XXXVII/332/2017 Rady Miejskie w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. [182.16 KB]
Uchwała Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis wraz z załącznikami [362.74 KB]
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. [209.48 KB]
Data wytworzenia dokumentu: 20.11.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2018 08:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 2014
01 lipca 2019 09:15 Dorota Prokopowicz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2019 08:24 Dorota Prokopowicz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2018 11:05 Dorota Prokopowicz - Dodanie załącznika [uchwala_ii142018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl