Urząd Miejski w Tczewie

Podatki i opłaty zobacz archiwum »

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU

 PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU

 

Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.

 

Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.

 

Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa.

 

Uchwała Nr XIII/99/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

 

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała Nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała Nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XXXIII/268/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XLVIII/390/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XXVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XXXIII/273/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

  

Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Załączniki:

Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. [181.49 KB]
Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. [172.27 KB]
Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wraz z załącznikami. [3.74 MB]
DN-3 Deklaracja na podatek od nieruchomości oraz załączniki DN-3/A, DN-3/B, DN-3/C i DN-3/Z [300 KB]
DR-3 Deklaracja na podatek rolny [154 KB]
DL-3 Deklaracja na podatek leśny [100.5 KB]
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [299.3 KB]
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego [766.83 KB]
IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego [289.99 KB]
Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa. [192.72 KB]
Uchwała Nr XIII/99/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. [116.42 KB]
Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. [95.32 KB]
Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. [68.2 KB]
Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. [183.95 KB]
Uchwała Nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. [158.34 KB]
Uchwała Nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem. [608.04 KB]
Uchwała Nr XXXIII/268/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem. [679.01 KB]
Uchwała Nr XLVIII/390/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [60.31 KB]
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/390/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [106.24 KB]
Uchwała Nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. [174.46 KB]
Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem. [584.89 KB]
Uchwała Nr XXVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [162.9 KB]
Uchwała Nr XXXIII/273/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [159.81 KB]
Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. [184.92 KB]
Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. [180.89 KB]
Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [180.66 KB]
Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marzena Kamińska - Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2015 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 2952
02 grudnia 2016 11:51 Dorota Prokopowicz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2016 11:48 Dorota Prokopowicz - Dodanie załącznika [uchwalaxx159201620160623.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2016 11:47 Dorota Prokopowicz - Dodanie załącznika [uchwalaxx158201620160623.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl