Uchwały Rady

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2015 rok.

Uchwała Nr II/13/2014

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

 

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2015 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz.645, poz. 1318; Dz. U. z 2014r., poz.379, poz.1072)  i § 28 ust. 2 i 3 uchwały Nr XLIX/433/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa ( Dz. Urz. Woj. Gd. z 2010r. Nr 146, poz. 2838 ) – Rada Miejska w Tczewie 

 

uchwala , co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2015 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej, do zamiany terminów i tematyki sesji wynikających z planu określonego w § 1.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                                                                   Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                                                                                         Mirosław Augustyn

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z § 28 ust. 2 i 3 Statutu Miasta Tczewa Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie  przedkłada Radzie Miejskiej w Tczewie plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok uwzględniający terminy i tematy sesji z prośbą o ich zatwierdzenie.

 

Plan pracy uwzględnia w całości propozycje złożone przez Prezydenta Miasta, Komisje Stałe  oraz radnych Rady Miejskiej w Tczewie.

 

                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                                                                      Mirosław Augustyn 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2014 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 806
31 grudnia 2014 10:32 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zal_do_uchwaly_nr_ii132014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2014 10:32 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii132014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2014 10:31 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)