Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIX/312/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programu „Chronię życie przed rakiem”.

 Uchwała Nr XXXIX/312/2013

 Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programu „Chronię życie przed rakiem”.

Na  podstawie art.216 ust.2, pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 858 ) oraz art. 10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 zm. poz. 645) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Komisji Polityki Społecznej

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się wolę udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tczewskiego ze środków budżetu miasta na 2014 rok na dofinansowanie Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”, do wysokości 20.000 zł.

 

§ 2

 

Prezydent Miasta w umowie określi szczegółowo przeznaczenie i zasady rozliczania środków.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                            Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                        Mirosław Augustyn

 

 

 

Uzasadnienie

 

W budżecie miasta na rok 2014 na badania profilaktyczne zarezerwowaliśmy 20 tys. zł. Kwotę tę planujemy przeznaczyć na realizację wspólnie z Powiatem Tczewskim programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”.

Z wymienionych środków planujemy zaszczepić przede wszystkim  grupę  dziewcząt z rocznika 2002, które obecnie są w systemie opieki społecznej.

 

 

Z-ca Prezydenta Miasta

mgr Zenon Drewa

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2013 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 763
27 grudnia 2013 10:41 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxxix3122013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2013 10:41 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)