Uchwały Rady (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLI/366/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele składowania odpadów stałych

Załącznik numer 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele składowania odpadów stałych zawiera 9 map z oznaczeniem, kolorem niebieskim, lokalizacji wiat śmietnikowych. ...

Uchwała Nr XL/358/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Załącznik graficzny Nr 1 do Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa przedstawia granice proponowanego podziału miasta Tczewa na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do sporządzenia.