Uchwały Rady (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLI/331/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i al. Zwycięstwa

Uchwała Nr XLI/331/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta T

Uchwała Nr XL/324/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2014r.

Uchwała Nr XL/324/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2014r. Na podstawie art. 21 ust. 3 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst j