Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie.

Uchwała Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art

Uchwała Nr XXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania w zakresie tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Gminę Pszczółki, Gminę Suchy Dąb i Gminę Tczew.

Uchwała Nr XXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania w zakresie tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalny

Uchwały Nr XXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Uchwały Nr XXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego Na podstawie art.216 ust.2, pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznyc

Uchwała Nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2013r.

Uchwała Nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2013r. Na podstawie art. 21 ust. 3 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca

Uchwała Nr XXVIII /234/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1129&book=0 Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.50.2013 ESR Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 1, 2,3,4 i 6 oraz § 3 uchwały Nr XXVIII/234/2013