Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XVIII/147/ 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015 – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVIII/147/ 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015 – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVIII/ 146/ 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie : stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych - wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVIII/ 146/ 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie : stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych - wybory  

Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania Kazimierza Mokwy do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014

Uchwała Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania Kazimierza Mokwy do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014 &n

Uchwała Nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania Ewy Czochór do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014

Uchwała Nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania Ewy Czochór do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014

Uchwała Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie

Uchwała Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów

Uchwała Nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVI /139/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2012r.

Uchwała Nr XVI /139/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2012r. &nb

Uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020

Uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98