Uchwały Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXI/268/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Tczew

Uchwała Nr XXXI/268/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Tczew Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia...

Uchwała Nr XXXI/267/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

Uchwała Nr XXXI/267/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990...

Uchwała Nr XXXI/266/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie odwołania Stanisława Smolińskiego ze składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010

Uchwała Nr XXXI/266/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie odwołania Stanisława Smolińskiego ze składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr...

Uchwała Nr XXXI/265/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Smolińskiego

Uchwała Nr XXXI/265/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Smolińskiego Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 zm....

Uchwała Nr XXXI/264 / 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie powołania Ryszarda Bruckiego do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010

Uchwała Nr XXXI/264 / 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie powołania Ryszarda Bruckiego do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,...

Uchwała Nr XXXI/263/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Dariusza Zimnego kandydata z tej samej listy Ryszarda Bruckiego

Uchwała Nr XXXI/263/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Dariusza Zimnego kandydata z tej samej listy Ryszarda Bruckiego Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (...

Uchwała Nr XXXI/262/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2009.

Uchwała Nr XXXI/262/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust....

Uchwała Nr XXXI/261/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXI/261/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr...

Uchwała Nr XXX/260/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 31 grudnia 2011 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonych przy ul. Koziej i ul. Konarskiego.

Uchwała Nr XXX/260/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 31 grudnia 2011 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonych przy ul. Koziej i ul. Konarskiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990...