Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XVII1532008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych

Uchwała Nr XVII/153/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001...

Uchwała Nr XVII 152 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Inicjatyw Obywatelskich mieszkańców Tczewa

Uchwała Nr XVII / 152 /2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie: Inicjatyw Obywatelskich mieszkańców Tczewa. Na podstawie art. 18 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214...

Uchwała Nr XVII1512008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow 45 alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Uchwała Nr XVII/151/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j....

Uchwała Nr XVII1502008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr XVII/150/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie porozumienia międzygminnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,...

Uchwała Nr XVII1492008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

Uchwała Nr XVII/149/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008r zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,...

Uchwała Nr XVII1482008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008r w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Tczewie

Uchwała Nr XVII/148/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie : nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Tczewie Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,...