Uchwały Rady (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLI/371/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Jagiellońska – Rokicka w Tczewie

Opis załącznika graficznego: Załącznik graficzny przedstawia mapę terenu położonego w obszarze miasta Tczewa, wyznaczonego linią przerywaną, która wytycza zasięg terenów, będących przedmiotem opracowania planu. Tereny wyznaczone są wydzielone wz

Uchwała Nr XLI/370/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo – Bajkowe w Tczewie

Opis załącznika graficznego: Załącznik graficzny przedstawia mapę terenu położonego w obszarze miasta Tczewa, wyznaczonego linią przerywaną, która wytycza zasięg terenów, będących przedmiotem opracowania planu. Tereny wyznaczone są wydzielone wz

Uchwała Nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie

Opis załącznika graficznego: Załącznik graficzny przedstawia mapę terenu położonego w obszarze miasta Tczewa, wyznaczonego linią przerywaną, która wytycza zasięg terenów, będących przedmiotem opracowania planu. Tereny wyznaczone są wydzielone wz

Uchwała Nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ul. Warsztatowej w Tczewie

Opis załącznika graficznego: Załącznik graficzny przedstawia mapę terenu położonego w obszarze miasta Tczewa, wyznaczonego linią przerywaną, która wytycza zasięg terenów, będących przedmiotem opracowania planu. Tereny wyznaczone do opracowania w