Uchwały Rady (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLII/339/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego

Uchwała Nr XLII/339/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego Na podstawie art.220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.

Uchwała Nr XLI/338/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa

Uchwała Nr XLI/338/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645 i poz.