Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXX/249/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028.

Uchwała Nr XXX/249/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą

Uchwała Nr XXX/247/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego.

Uchwała Nr XXX/247/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego

Uchwała Nr XXX/245/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Uchwała Nr XXX/245/2013 Rady Miejskiej Tczewie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za

Uchwała Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”.

Uchwała Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów szkolnych i

Uchwała XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 rok.

Uchwała XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 ro