Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XIX/157/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1725 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1977&book=0

Uchwała Nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024.

Uchwała Nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23

Uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żuławy” z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żuławy” z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim Na podstawie 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar

Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2012.

Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2012. Na

Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa.

Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 9,