Uchwały Rady (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLII/347/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa.

Uchwała Nr XLII/347/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645 i poz. 1318) i art. 229 pkt 3 ust