Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIII/259/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr XXXIII/259/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie g

Uchwała Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2027.

Uchwała Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2027. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr

Uchwała Nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji Projektu p.n. „Klub dziecięcy Melodica”.

Uchwała Nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji Projektu p.n. „Klub dziecięcy Melodica”.

Uchwała Nr XXXI/253/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2013.

Uchwała Nr XXXI/253/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2013.

Uchwała Nr XXXI/252/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2027.

Uchwała Nr XXXI/252/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2027. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam

Uchwała XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 rok.

Uchwała XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.