Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XX/167/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”.

Uchwała Nr XX/167/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”. Na podstawie art. 18 ust 2 pk

Uchwała Nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe.

Uchwała Nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe. Na podstawi

Uchwała Nr XX163/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy Al. Solidarności

Uchwała Nr XX163/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy Al. Solidarności Na podstawie art. 37 ust. 4 ustaw

Uchwała Nr XX/162/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2012

Uchwała Nr XX/162/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa

Uchwała Nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.

Uchwała Nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014. Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Tczew za rok 2011.

Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Tczew za rok 2011. Działając na

Uchwała Nr XIX /158/ 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Amfiteatrowi w Tczewie imienia Grzegorza Ciechowskiego.

Uchwała Nr XIX /158/ 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Amfiteatrowi w Tczewie imienia Grzegorza Ciechowskiego. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie g