Uchwały Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXII/289/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Uchwała Nr XXXII/289/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Uchwała Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli.

Uchwała Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w zw. art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,...

Uchwała Nr XXXII/287/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie: zmiany członkostwa radnej Barbary Kamińskiej w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010

Uchwała Nr XXXII/287/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: zmiany członkostwa radnej Barbary Kamińskiej w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r....

Uchwała Nr XXXII/286/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Uchwała Nr XXXII/286/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr...

Uchwała Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Uchwała Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z...

Uchwała Nr XXXII/284/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Powiat Tczewski gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Uchwała Nr XXXII/284/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Powiat Tczewski gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr...

Uchwała Nr XXXII/283/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Stołówki szkolne

Uchwała Nr XXXII/283/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Stołówki szkolne" Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381;...

Uchwała Nr XXXII/282/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG

Uchwała Nr XXXII/282/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany...

Uchwała Nr XXXII/281/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w mieście Tczewie.

Uchwała Nr XXXII/281/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w mieście Tczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Uchwała Nr XXXII/280/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Uchwała Nr XXXII/280/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. Na podstawie art. 42 ust. 2 i art. 44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r....