Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXII/177/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXII/177/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r....

Uchwała Nr XXII/176/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Uchwała Nr XXII/176/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23,...