Uchwały Rady (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLIV / 363 / 2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: powołania radnego Romana Kucharskiego do składu doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie.

Uchwała Nr XLIV/363/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: powołania radnego Romana Kucharskiego do składu doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie. Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 19

Uchwała Nr XLIV / 361 / 2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie polityki rowerowej miasta Tczewa.

Uchwała Nr XLIV/361/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie polityki rowerowej miasta Tczewa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2

Uchwała Nr XLIV / 360 / 2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania w zakresie tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Gminę Stegna i Gminę Sztutowo.

Uchwała Nr XLIV/360/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania w zakresie tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Gminę Stegna i Gminę Sztutowo.