Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Uchwała Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z

Uchwała Nr XXXIII/264/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Uchwała Nr XXXIII/264/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany

Uchwała Nr XXXIII/262/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XXXIII/262/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i

Uchwała Nr XXXIII/261/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026.

Uchwała Nr XXXIII/261/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. w Dz. U. z 2013r. poz.