Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXII/176/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 01 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe.

Uchwała Nr XXII/176/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 01 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe.

Uchwała Nr XXI/174/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Uchwała Nr XXI/174/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mies

Uchwała Nr XXI/173/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r.

Uchwała Nr XXI/173/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r. &n

Uchwała Nr XXI/172/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024.

Uchwała Nr XXI/172/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm

Uchwała Nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa

Uchwała Nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa Na podstawie art. 5 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz.

Uchwała Nr XXI/169/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr XXI/169/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania &