Uchwały Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIV/299/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do projektu PRESTO

Uchwała Nr XXXIV/299/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do projektu PRESTO Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr...

Uchwała Nr XXXIV/298/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady do wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta Miasta

Uchwała Nr XXXIV/298/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady do wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta Miasta Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r....

Uchwała Nr XXXIII/297/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Kamień Pomorski

Uchwała Nr XXXIII/297/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Kamień Pomorski Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr...

Uchwała Nr XXXIII/296/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej na targowisku przy ul. Żwirki.

Uchwała Nr XXXIII/296/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej na targowisku przy ul. Żwirki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Uchwała Nr XXXIII/ 295/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa za lata 2007-2008 wraz ze „Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tczewa za lata 2007-2008.

Uchwała Nr XXXIII/ 295/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa za lata 2007-2008" wraz ze „Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tczewa za lata 2007-2008". Na podstawie art.18 ust. 2 w związku z art. 17 ust....

Uchwała Nr XXXIII/294/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego

Uchwała Nr XXXIII/294/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego Na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr...

Uchwała Nr XXXIII/293/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr XXXIII/293/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220,...

Uchwała Nr XXXIII /291/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2008 rok.

Uchwała Nr XXXIII /291/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz....

Uchwała Nr XXXII/290/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa.

Uchwała Nr XXXII/290/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr...