Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa

Uchwała Nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa Na podstawie art. 5 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,...

Uchwała Nr XXIII/ 186/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Pomorskiego pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu „Przystań na rzece Wiśle w Tczewie połączone z inauguracją sezonu turystycznego województwa pomorskiego"

Uchwała Nr XXIII/ 186/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Pomorskiego pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu „Przystań na rzece Wiśle w Tczewie połączone z inauguracją sezonu turystycznego województwa pomorskiego" Na podstawie art. 10 ust. 2,...

Uchwała Nr XXIII/ 185/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Pomorskiego pomocy finansowej udzielonej na realizację Programu „Moje boisko-Orlik 2012"

Uchwała Nr XXIII/ 185/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Pomorskiego pomocy finansowej udzielonej na realizację Programu „Moje boisko-Orlik 2012" Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym...

Uchwała Nr XXIII/184/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr XXIII/184/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. z 2002...

Uchwała Nr XXIII/183/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Uchwała Nr XXIII/183/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr...

Uchwała Nr XXII/182 /2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomaszem Jezierskim.

Uchwała Nr XXII/182 /2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomaszem Jezierskim. Na podstawie art. 25 ust 2 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Uchwała Nr XXII/181/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.

Uchwała Nr XXII/181/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr...

Uchwała Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie.

Uchwała Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a'' ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,...

Uchwała Nr XXII/179/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXII/179/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia...

Uchwała Nr XXII/178/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29maja 2008 r. w sprawie: wyrażenia opinii o dokonaniu sprzedaży spadku

Uchwała Nr XXII/178/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29maja 2008 r. w sprawie: wyrażenia opinii o dokonaniu sprzedaży spadku Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,...