Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXV/279/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tczewie i Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie.

Uchwała Nr XXXV/279/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tczewie i Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Uchwała Nr XXXV/278/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 11września 2013 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie.

Uchwała Nr XXXV/278/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 11września 2013 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. Na podstawie art. 18 u

Uchwała Nr XXXIV/277/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

Uchwała Nr XXXIV/277/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych

Uchwała Nr XXXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa

Uchwała Nr XXXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2013r. poz. 59

Uchwała Nr XXXIII/271/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013r.

Uchwała Nr XXXIII/271/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013r. &n

Uchwała Nr XXXIII/270/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew położonego przy ul. Konarskiego 15

Uchwała Nr XXXIII/270/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew położonego przy ul. Konarskiego 15 Na podstaw