Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIV/183/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024.

Uchwała Nr XXIV/183/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 15

Uchwała Nr XXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Głowackiego na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Tczew z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny.

Uchwała Nr XXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Głowackiego na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Tczew &nb

Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwirki

Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwirki Na podstawie a

Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwirki.

Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwirki Na podstawie art. 37