Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011r.

Uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyj

Uchwała Nr X/63/ 2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2010 rok.

Uchwała Nr X/63/ 2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2010 rok.