Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVII/285/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026.

Uchwała Nr XXXVII/285/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. w Dz. U. z

Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie: Aktualizacji projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tczewa.

Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie: Aktualizacji projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tczewa. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym (

Uchwała Nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026.

Uchwała Nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. w Dz. U. z 2013r. poz.