Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XI /81/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników .

Uchwała Nr XI /81/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji

Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławnikó