Uchwały Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVII/319/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie.

Uchwała Nr XXXVII/319/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a'' ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001...

Uchwała Nr XXXVII/317/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Uchwała Nr XXXVII/317/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142,...

Uchwała Nr XXXVII/ 316/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Uchwała Nr XXXVII/ 316/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,...

Uchwała Nr XXXVI/315/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w mieście Tczewie.

Uchwała Nr XXXVI/315/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w mieście Tczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8...

Uchwała Nr XXXVI /314/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

Uchwała Nr XXXVI /314/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa" Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,...

Uchwała Nr XXXVI/ 313/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.

Uchwała Nr XXXVI/ 313/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa". Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 174; poz....

Uchwała Nr XXXVI/312/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Tczew z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności, a także organów do tego uprawnionych

Uchwała Nr XXXVI/312/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Tczew z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności, a także organów do tego uprawnionych Na podstawie...

Uchwała Nr XXXVI/311/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXVI/311/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Uchwała Nr XXXVI/310/2009 Rady Miejskiej w Tczewie 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XXXVI/310/2009 Rady Miejskiej w Tczewie 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...