Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVI/207/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa.

Uchwała Nr XXVI/207/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa. Na podstawie art. 7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca1985r o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r Nr 19, poz. 115 zm. Nr 23 poz. 136, Nr 142 poz....

Uchwała Nr XXVI/205/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Pelplin pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego im. Grzymisława na odcinku Tczew - Gniew.

Uchwała Nr XXVI/205/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Pelplin pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego im. Grzymisława na odcinku Tczew - Gniew". Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy...

Uchwała Nr XXVI/204/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Gniew pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego im. Grzymisława na odcinku Tczew - Gniew.

Uchwała Nr XXVI/204/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Gniew pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego im. Grzymisława na odcinku Tczew - Gniew". Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy...

Uchwała Nr XXVI/203/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Subkowy pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego im. Grzymisława na odcinku Tczew - Gniew.

Uchwała Nr XXVI/203/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Subkowy pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego im. Grzymisława na odcinku Tczew - Gniew". Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy...

Uchwała Nr XXVI/202/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Tczew pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego im. Grzymisława na odcinku Tczew - Gniew.

Uchwała Nr XXVI/202/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Tczew pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego im. Grzymisława na odcinku Tczew - Gniew". Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy...

Uchwała Nr XXVI/201/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”

Uchwała Nr XXVI/201/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz....

Uchwała Nr XXV/199/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze cesji umów użyczenia sprzętu medycznego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie, Tczewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie.

Uchwała Nr XXV/199/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze cesji umów użyczenia sprzętu medycznego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie, Tczewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie. Na podstawie art.18 ust.1...

Uchwała Nr XXV/198/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Wystawienniczo – Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie

Uchwała Nr XXV/198/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Wystawienniczo - Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 5