Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVII/299/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

Uchwała Nr XXXVII/299/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31października 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2

Uchwała Nr XXXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Uchwała Nr XXXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Uchwała Nr XXXVII/297/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego

Uchwała Nr XXXVII/297/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego Na podstawie art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ

Uchwała Nr XXXVII/296/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego

Uchwała Nr XXXVII/296/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego Na podstawie art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 zm.poz.938)

Uchwała Nr XXXVII/295/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr XXXVII/295/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2014 – 2020. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzi

Uchwała Nr XXXVII/294/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31października 2013r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/294/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31października 2013r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2014. Na podstawie art. 18

Uchwała Nr XXXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Na podst

Uchwała Nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew

Uchwała Nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew Na podstawi

Uchwała nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Uchwała nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 Us

Uchwała Nr XXXVII/290/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie wykonywania na rzecz Gminy miejskiej Tczew usługi publicznej w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania.

Uchwała Nr XXXVII/290/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie wykonywania na rzecz Gminy miejskiej Tczew usługi publicznej w