Uchwały Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2010

Uchwała Nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,...

Uchwała Nr XXXVII/325/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na remont zatoczek postojowych przy ul. 30-go Stycznia.

Uchwała Nr XXXVII/325/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na remont zatoczek postojowych przy ul. 30-go Stycznia. Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz....

Uchwała Nr XXXVII/324/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację zadania - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna

Uchwała Nr XXXVII/324/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację zadania - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna" Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia...

Uchwała Nr XXXVII/ 323/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXXVII/ 323/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214,...

Uchwała Nr XXXVII/320/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na dostawę gazu dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Uchwała Nr XXXVII/320/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na dostawę gazu dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Tczewie. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany...