Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30października 2008r w sprawie: przyjęcia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta Tczewa na lata 2008 - 2013

Uchwała Nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30października 2008r w sprawie: przyjęcia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta Tczewa na lata 2008 - 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,...

Uchwała Nr XXVII/216/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 w sprawie utworzenia samorządowej placówki pod nazwą „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie działającej w Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie i nadania statutu.

Uchwała Nr XXVII/216/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 w sprawie utworzenia samorządowej placówki pod nazwą „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie" działającej w Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie i nadania statutu. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj....

Uchwała Nr XXVII/215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r.w sprawie: zatwierdzenia Planu modernizacji i rozwoju ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie na lata 2009 - 2011

Uchwała Nr XXVII/215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu modernizacji i rozwoju ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie na lata 2009 - 2011 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002...

Uchwała Nr XXVII/ 214/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: „Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Tczewa

Uchwała Nr XXVII/ 214/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: „Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r , Nr 142, poz. 1591 , zm z 2002r. Nr...

Uchwała Nr XXVII/ 213/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni w mieście Tczewie w latach 2009-2010

Uchwała Nr XXVII/ 213/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni w mieście Tczewie w latach 2009-2010 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst...

Uchwała Nr XXVII/212/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa

Uchwała Nr XXVII/212/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r....

Uchwała Nr XXVI/211/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej

Uchwała Nr XXVI/211/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002...

Uchwała Nr XXVI /210 /2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie przed Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

Uchwała Nr XXVI /210 /2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie przed Sądem Administracyjnym w Gdańsku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r....

Uchwała Nr XXVI/209/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 - 2013

Uchwała Nr XXVI/209/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 - 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,...

Uchwała Nr XXVI/208/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Uchwała Nr XXVI/208/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002...