Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVIII/308/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew

Uchwała Nr XXXVIII/308/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

Uchwała Nr XXXVIII/307/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Panu Janowi Szymale Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”

Uchwała Nr XXXVIII/307/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Panu Janowi Szymale Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz

Uchwała nr XXXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.

Uchwała nr XXXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.

Uchwała Nr XXXVIII/305/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia pod nazwą „Forum Rewitalizacji”.

Uchwała Nr XXXVIII/305/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia pod nazwą „Forum Rewitalizacji”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ust. 1

Uchwała Nr XXXVIII/304/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVIII/304/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVIII/303/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego

Uchwała Nr XXXVIII/303/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego Na podstawie art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U

Uchwała Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej"

Uchwała Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.