Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVII/217/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028.

Uchwała Nr XXVII/217/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220,

Uchwała Nr XXVII/216/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

Uchwała Nr XXVII/216/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 &n

Uchwała Nr XXVII/215/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024.

Uchwała Nr XXVII/215/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 15

Uchwała Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2013.

Uchwała Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2013. Działając na podst