Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011r w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011r w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2012

Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście T

Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie : stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie : stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych Na podsta

Uchwała Nr XIII/95 /2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011roku w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania.

Uchwała Nr XIII/95 /2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011roku w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania.