Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVIII/227/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXVIII/227/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz....

Uchwała Nr XXVIII/ 226/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie porozumienia międzygminnego.

Uchwała Nr XXVIII/ 226/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie porozumienia międzygminnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art.74 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,...

Uchwała Nr XXVIII/ 225/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2009 i Diagnozy stanu problemów alkoholowych oraz narkotykowych w mieście Tczewie.

Uchwała Nr XXVIII/ 225/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2009 i Diagnozy stanu problemów alkoholowych oraz narkotykowych w mieście Tczewie. Na podstawie art. 18...

Uchwała Nr XXVIII/224/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Uchwała Nr XXVIII/224/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r....

Uchwała Nr XXVIII/223/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Morzeszczyn pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego im. Grzymisława na odcinku Tczew – Gniew”.

Uchwała Nr XXVIII/223/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Morzeszczyn pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego im. Grzymisława na odcinku Tczew - Gniew" Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt...

Uchwała Nr XXVII /222/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa.

Uchwała Nr XXVII /222/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz....

Uchwała Nr XXVII/ 221/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2009-2011

Uchwała Nr XXVII/ 221/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2009-2011 Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,...

Uchwała Nr XXVII/220/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie

Uchwała Nr XXVII/220/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz....

Uchwała Nr XXVII/ 219/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Uchwała Nr XXVII/ 219/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21-08-1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 281 poz. 2782; z 2005 r. Nr 130,...

Uchwała Nr XXVII / 218/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa w okresie kadencji 2006 - 2010.

Uchwała Nr XXVII / 218/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa" w okresie kadencji 2006 - 2010. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j....