Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Rozporządzeniem Nadzorczym Wojewody Pomorskiego PN-I.4131.24.2019.ESR z dnia 31 stycznia 2019 r. stwierdzono nieważność w części § 4 uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018 r., w zakresie słów: : ,, po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą...