Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XV/117/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Uchwała Nr XV/117/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym

Uchwała Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024.

Uchwała Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23,

Uchwała Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2011-2024.

Uchwała Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2011-2024. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.