Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVIII/333/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw nowych ulic i zmiany niektórych dotychczasowych nazw ulic, oraz ustalenia nazw niektórych skwerów

Uchwała Nr XXXVIII/333/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw nowych ulic i zmiany niektórych dotychczasowych nazw ulic, oraz ustalenia nazw niektórych skwerów Na podstawie art.18, ust.1, art.41, ust.1, art.42, ustawy z dnia 8 marca

Uchwała Nr XXXVIII/331/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r.

Uchwała Nr XXXVIII/331/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r.  

Uchwała Nr XXXVIII/330/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XXXVIII/330/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art.18...

Uchwała Nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2010

Uchwała Nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,...

Uchwała Nr XXXVII/325/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na remont zatoczek postojowych przy ul. 30-go Stycznia.

Uchwała Nr XXXVII/325/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na remont zatoczek postojowych przy ul. 30-go Stycznia. Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz....

Uchwała Nr XXXVII/324/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację zadania - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna

Uchwała Nr XXXVII/324/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację zadania - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna" Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia...