Zarządzenia

Zarządzenie nr 1780/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie wykupu prawa wieczystego użytkowania działki nr 49/3, obr. 9, km 2, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej od pani Lidii Kubik w udz. 1/2 i pana Andrzeja Grabarczyk w udz. 1/2.

Zarządzenie nr 1780/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie wykupu prawa wieczystego użytkowania działki nr 49/3, obr. 9, km 2, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej od pani Lidii Kubik w udz. 1/2 i pana Andrzeja Grabarczyk w udz. 1/2.

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 359