Zarządzenia

Zarządzenie nr 1779/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie wykupu prawa wieczystego użytkowania działki nr 743, obr. 9, km 2, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej od państwa Renaty i Mirosława Mielewskich.

Zarządzenie nr 1779/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie wykupu prawa wieczystego użytkowania działki nr 743, obr. 9, km 2, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej od państwa Renaty i Mirosława Mielewskich.

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 370