Zarządzenia

Zarządzenie nr 790/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2008 r. w spr. ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 r. do Uchwały Nr XXVI/206/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 25 września 2008 r. zmieniającej uchwałę w spr. budżetu miasta na 2008 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2008 r.

Zarządzenie Nr 790/2008

Prezydenta Miasta Tczewa

z dnia 29 września 2008r.

 

 

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok do Uchwały Nr   XXVI/206/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok oraz zmiany budżetu miasta na 2008 rok

 

            Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 11, pkt. 3 Uchwały Nr XV/133/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

 

 

z a r z ą d z a m,  c o   n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2008 rok    

o kwotę                                                                                                                           335.649

tj. do kwoty                                                                                                             136.710.874 zł

w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2008 rok      

o kwotę                                                                                                                           695.239 zł

tj. do kwoty                                                                                                             153.930.458 zł

w szczegółowości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.              

                                                                           

PREZYDENT MIASTA

/.../ Zenon Odya

                  

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2008 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 487
10 października 2008 12:32 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie załącznika.
10 października 2008 12:32 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie załącznika.
10 października 2008 12:31 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu.