Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 309/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 309/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 308/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiiej Tczew do użyczenia.

Zarządzenie nr 308/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiiej Tczew do użyczenia.

Zarządzenie nr 306a/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października w spr. zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Skarbem Państwa - Wojskową Agencją Mieszkaniową.

Zarządzenie nr 306a/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października w spr. zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Skarbem Państwa - Wojskową Agencją Mieszkaniową.

Zarządzenie nr 307/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 307/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 306/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 306/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 305/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 305/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 304/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 304/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 303/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 303/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 302/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 302/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 301/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 301/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 października 2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.